Ta Ställning


Arbeta säkert och snabbt med byggnadsställning.

 

Telefon     0705 16 00 46

Bildbeskrivning

Hur blir jag kund?

Ta gärna några bilder på huset och skicka dem med mobilen eller email.


Offerter är kostnadsfria.


Vi hyr både ut till privatpersoner, fastighetsföretag och hantverkare i Östergötland


Vi kan åta oss arbeten från 12 till över 500 kvadratmeter fasad. Självklart skall ställningen räcka runt hela huset så man kan arbeta rationellt.


Vi levererar

Med en stadig och säker arbetsplats går arbetet snabbt och bra. En byggnadsställning ger trygghet och sparar dyrbar hantverkartid.


Vi monterar ställningen så den är på plats innan arbetet börjar, inga väntetider för hantverkarna.


När allt arbete är klart ingår demontering och återställning av fästen i fasaden.


Ställningen monteras och demonteras av utbildad personal och dokumenteras enligt gällande regler.


Är du privatperson med eget hus kan du få låga kostnader genom rotavdraget.


Kom ihåg att ställningar även kan användas inomhus.Priser


För vanliga hus beräknas monterings- och demonteringskostnaden per kvadratmeter vägg. Med rotavdraget halveras monteringskostnaden för egna hem.


Dygnshyran är låg så du kan arbeta utan att stressa.


Priset per kvadratmeter räknas på väggens bredd gånger arbetshöjden som är översta plattformens höjd plus 1,5 meter.


Trapptorn för enklare åtkomst till arbetsplatsen kostar lika mycket som tre meter ställningsbredd.


Transportkostnaden offereras beroende på ställningens storlek och avståndet till vår materieldepå.


Om du har specialbehov som en extra känslig fasad som hindrar användning av förankringar offererar vi en lösning.


Om du behöver utföra smutsiga arbeten som sprutputsning offererar vi inplastning av ställningen.


Om det inte går att komma fram till huset med bil för att montera ställningen offererar vi en lösning.