Ta Ställning


Arbeta säkert och snabbt med byggnadsställning.

 

Telefon     0705 16 00 46


Ekonomi och villkor


Privatpersoner som hyr ställning kan utnyttja rotavdraget för monterings- och demonteringsarbetet vilket framgår av offerten,


Fakturering sker vid hyrestidens slut och vid långhyra var 28:e dag räknat från leveransdag.


Det finns möjlighet att beställa komplettering eller förändring av hyrd ställning, detta faktureras vid nästa ordinarie faktura.


Ställningen monteras före leveransdagen och demonteras efter hyrestidens slut. För att underlätta schemaläggningen kan ställningen stå färdigmonterad med marginal eller det kan ta någon dag innan den demonteras, inget debiteras för denna överskjutande tid.


Ställningen är försäkrad för katastrofala skador som stöld eller brand. Skador på ställningen under byggnadsarbete eller rengöring efter omfattande nedsmutsning debiteras kunden som har hyrt ställningen. T.ex. lite färgstänk är normalt men skvimpar färghinken så torka av det innan det torkar.


Kunden ordnar eventuellt bygglov och betalar eventuell avgift om ställningen ställs upp på kommunal mark. Fråga oss så ger vi råd om detta.


De som arbetar i ställningen bör ha egna försäkringar, det ingår ingen försäkring i ställningshyran. Det ingår inget arbetsledningsansvar för byggarbeten som utförs med hjälp av ställningen eller tillsyn så obehöriga inte befinner sig i ställningen.


Ställningen får ej modifieras av outbildad personal och den hyrs enbart ut inklusive montering och demontering så vi kan ta ansvar för dess funktion och undvika skador på ställningsmaterielen.


Ställningen har lastklass 3 med maxbelastningen 2,0 kN/m2. I praktiken innebär det att ställningen är lämplig för alla arbeten förutom tunga arbeten som murning eller användning som upplag för tungt materiel som pallar med taktegel.Priser


För vanliga hus kostar montering och demontering 75 kronor per kvadratmeter plus moms. Med rotavdraget halveras monteringskostnaden för egna hem.


Dygnshyran är 3,90 kronor per kvadratmeter och dygn plus moms.


Priset per kvadratmeter räknas på väggens bredd gånger arbetshöjden som är översta plattformens höjd plus 1,5 meter.


Trapptorn för enklare åtkomst till arbetsplatsen kostar lika mycket som tre meter ställningsbredd.


Start och transportkostnaden offereras beroende på ställningens storlek och avståndet till vår materieldepå, den är minst 1000 kronor plus moms.


Om du har specialbehov som en extra känslig fasad som hindrar användning av förankringar offererar vi en lösning.


Om du behöver utföra smutsiga arbeten som sprutputsning offererar vi inplastning av ställningen.


Om det inte går att komma fram till huset med bil för att montera ställningen offererar vi en lösning.